THỦ TỤC LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM (DÂN SỐ - KHHGĐ)

Đăng ngày 20 - 06 - 2020
Lượt xem: 32
100%

 

TT

Tên Thủ tục

1

Thủ tục Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sởkhám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soyt/Pages/Chi-tiet-thu-tuc.aspx?lv=30&IDS=303

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO 2613/BC-SYT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2022(20/06/2022 9:24 SA)

Quyết định 343/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(20/06/2022 9:16 SA)

Công văn 2481/SYT-VP Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC(09/06/2022 3:47 CH)

Công văn 2200/SY-SYT Sao y Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc Công bố...(23/05/2022 3:24 CH)

Công văn 2159/SYT-VP Đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến(23/05/2022 2:31 CH)

22 người đang online
°