Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 38 (Từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2021)

Đăng ngày 23 - 09 - 2021
Lượt xem: 129
100%

 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

68

31

33

9

0

23

9

173

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

8

25

7

0

1

3

54

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

3

2

7

26

0

1

42

Quai bị

TT

0

0

0

0

1

0

0

1

CD

2

0

0

1

1

0

0

4

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Quai bị

Phan Rang

 

Ninh Phước

 

Ninh Hải

 

Ninh Sơn

 

Bác Ái

Phước Thành

Thuận Bắc

 

Thuận Nam

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2:

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

8812

16317

1972

1488

430

1909

584

2784

0

0

34296

XN(+)

114

433

21

26

0

6

113

11

0

2

726

XN(-)

55520

57704

17959

10304

3973

9406

13594

21642

763

260

191125

CD

58293

64762

18787

10883

4095

9868

14721

27011

848

262

209530

4. Số ổ dịch SXH, TCM:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

10

2

1

0

0

3

0

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

1

1

0

0

0

2

5. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

TCM

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 38

0

0

0

0

1

0

0

1

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 38

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 37

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 38 năm 2021

Tính đến tuần 38 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

173

174

 Giảm 0,6

TCM

54

38

 Tăng 42,1

Sốt rét

1

6

 Giảm 83.3

Thủy đậu

42

79

 Giảm 46.8

Quai bị

4

9

 Giảm 55,6

SPB nghi Sởi

1

3

 Giảm 66.7

Sởi

1

1

 Tăng 0

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 39 (Từ ngày 24/09 đến ngày 30/9/2021)(01/10/2021 8:34 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 37 (Từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2021)(16/09/2021 8:32 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 36 (Từ ngày 03/9 đến ngày 09/9/2021)(10/09/2021 8:20 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 34 (Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2021)(27/08/2021 4:08 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 33 (Từ ngày 13/8 đến ngày 19/8/2021)(20/08/2021 4:06 CH)

6 người đang online
°