Công văn 2111/SYT-KHNVTC Hủy thuốc Diazepam 10mg/2ml hết hạn dùng. -TTYT Thuận Bắc

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
Lượt xem: 20
100%

 


SYT CV 2111.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Công văn 2819/SYT-KHNVTC Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống...(30/06/2022 9:18 SA)

Thông báo 2762/TB-SYT Thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg(28/06/2022 3:01 CH)

Thông báo 2772/TB-SYT Thuốc nghi ngờ nhập khẩu/lưu hành trái phép - Công văn số 5606/QLD-CL ngày...(28/06/2022 2:54 CH)

Công văn 2760/SYT-KHNVTC Hủy các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần hết hạn dùng.- Bệnh viện...(28/06/2022 2:23 CH)

HỎA TỐC - Công văn 2682/SYT-KHNVTC Trả thuốc Molnupiravir cho Cục Khoa học Công nghệ_Đào tạo.(22/06/2022 2:57 CH)

Tin mới nhất

Công văn 2819/SYT-KHNVTC Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống...(30/06/2022 9:18 SA)

Thông báo 2762/TB-SYT Thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg(28/06/2022 3:01 CH)

Thông báo 2772/TB-SYT Thuốc nghi ngờ nhập khẩu/lưu hành trái phép - Công văn số 5606/QLD-CL ngày...(28/06/2022 2:54 CH)

Công văn 2760/SYT-KHNVTC Hủy các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần hết hạn dùng.- Bệnh viện...(28/06/2022 2:23 CH)

HỎA TỐC - Công văn 2682/SYT-KHNVTC Trả thuốc Molnupiravir cho Cục Khoa học Công nghệ_Đào tạo.(22/06/2022 2:57 CH)

4 người đang online
°