Công văn 2200/SY-SYT Sao y Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
Lượt xem: 19
100%

 


Sao y UBND QĐ 263.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

BÁO CÁO 2613/BC-SYT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2022(20/06/2022 9:24 SA)

Quyết định 343/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(20/06/2022 9:16 SA)

Công văn 2481/SYT-VP Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC(09/06/2022 3:47 CH)

Công văn 2159/SYT-VP Đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến(23/05/2022 2:31 CH)

Tin mới nhất

BÁO CÁO 2613/BC-SYT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2022(20/06/2022 9:24 SA)

Quyết định 343/QĐ-SYT Công bố thành phần hồ sơ và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...(20/06/2022 9:16 SA)

Công văn 2481/SYT-VP Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC(09/06/2022 3:47 CH)

Công văn 2159/SYT-VP Đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến(23/05/2022 2:31 CH)

Thông báo 4100/TB-SYT Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm...(19/08/2021 4:04 CH)

7 người đang online
°