Truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
Lượt xem: 54
100%

 


Tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - 12 tuổi.mp3 | Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.mp3

Tin liên quan

Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 (theo Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế)(27/06/2022 5:08 CH)

Lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) (File âm thanh)(25/06/2022 4:42 CH)

Lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)(23/06/2022 11:33 SA)

Hậu Covid-19 ở trẻ em(27/04/2022 8:37 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 (theo Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế)(27/06/2022 5:08 CH)

Lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) (File âm thanh)(25/06/2022 4:42 CH)

Lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)(23/06/2022 11:33 SA)

Hậu Covid-19 ở trẻ em(27/04/2022 8:37 SA)

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp...(20/04/2022 8:43 SA)

1 người đang online
°