Hậu Covid-19 ở trẻ em

Đăng ngày 27 - 04 - 2022
Lượt xem: 32
100%

 

Tin liên quan

Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 (theo Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế)(27/06/2022 5:08 CH)

Lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) (File âm thanh)(25/06/2022 4:42 CH)

Lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)(23/06/2022 11:33 SA)

Truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi(05/05/2022 8:08 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 (theo Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế)(27/06/2022 5:08 CH)

Lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) (File âm thanh)(25/06/2022 4:42 CH)

Lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4)(23/06/2022 11:33 SA)

Truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi(05/05/2022 8:08 SA)

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp...(20/04/2022 8:43 SA)

0 người đang online
°