Quyết định 228/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận Thực hành tốt bán lẻ thuốc Đợt 10 năm 2022

Đăng ngày 09 - 05 - 2022
Lượt xem: 51
100%

 


SYT QĐ 228.pdf | PL QĐ 228.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Quyết định 358/QĐ-SYT Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 14 năm 2022(29/06/2022 3:02 CH)

Quyết định 354/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Văn Mạnh(28/06/2022 2:58 CH)

Thông báo 2726/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 14 năm 2022(27/06/2022 9:16 SA)

Quyết định 349/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận Thực hành...(24/06/2022 2:34 CH)

Quyết định 348/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(24/06/2022 2:18 CH)

Tin mới nhất

Quyết định 358/QĐ-SYT Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 14 năm 2022(29/06/2022 3:02 CH)

Quyết định 354/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Văn Mạnh(28/06/2022 2:58 CH)

Thông báo 2726/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 14 năm 2022(27/06/2022 9:16 SA)

Quyết định 349/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược;Giấy chứng nhận Thực hành...(24/06/2022 2:34 CH)

Quyết định 348/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(24/06/2022 2:18 CH)

0 người đang online
°