Báo cáo 2651/BC-SYT Kết quả rà soát, đơn giản hoá và đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính theo khuyến nghị tại tại Báo cáo Chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2021 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
Lượt xem: 23
100%

 


SYT BC 2651.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Công văn 3514/SYT-VP Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và...(11/08/2022 10:30 SA)

Công văn 3287/SYT-VP Kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính...(29/07/2022 11:57 SA)

Báo cáo 2465/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày...(09/06/2022 3:33 CH)

Kế hoạch chuyên đề 5227/KH-SYT phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành Ngành Y tế giai đoạn...(27/09/2021 3:24 CH)

Kế hoạch 184/KH-SYT cải cách hành chính năm 2021(15/01/2021 3:19 CH)

Tin mới nhất

Công văn 3514/SYT-VP Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và...(11/08/2022 10:30 SA)

Công văn 3287/SYT-VP Kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính...(29/07/2022 11:57 SA)

Báo cáo 2465/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày...(09/06/2022 3:33 CH)

Kế hoạch 5227/KH-SYT chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế giai...(28/09/2021 8:31 CH)

Kế hoạch chuyên đề 5227/KH-SYT phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành Ngành Y tế giai đoạn...(27/09/2021 3:24 CH)

31 người đang online
°