Thông báo 2726/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 14 năm 2022

Đăng ngày 27 - 06 - 2022
Lượt xem: 26
100%

 


SYT TB 2726.pdf

Trình duyệt không hỗ trợ đọc pdf plugin, mời bấm vào đây để tải về.

Tin liên quan

Quyết định 450/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 17 năm 2022(08/08/2022 10:17 SA)

Quyết định 449/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Nguyễn Thị Thanh Thảo(05/08/2022 9:06 SA)

Thông báo 3408/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 16 năm 2022(05/08/2022 9:00 SA)

Quyết định 447/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(04/08/2022 2:31 CH)

Quyết định 434/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng...(28/07/2022 10:08 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 450/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 17 năm 2022(08/08/2022 10:17 SA)

Quyết định 449/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Nguyễn Thị Thanh Thảo(05/08/2022 9:06 SA)

Thông báo 3408/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 16 năm 2022(05/08/2022 9:00 SA)

Quyết định 447/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(04/08/2022 2:31 CH)

Quyết định 434/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng...(28/07/2022 10:08 SA)

39 người đang online
°