Tình hình dịch bệnh tuần thứ 43 (Từ ngày 20/10 đến ngày 26/10/2023)

Đăng ngày 28 - 10 - 2023
Lượt xem: 37
100%

 

1. Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

0

0

3

1

0

0

1

5

 

CD

84

198

139

42

0

10

36

509

 

Tay chân miệng

TT

8

2

4

2

1

0

7

24

 

CD

148

112

102

37

14

28

61

502

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

7

0

0

8

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

0

0

1

2

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

99

4

0

11

33

239

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

0

0

0

1

 

Đau mắt đỏ

TT

74

85

43

36

66

5

27

336

 

CD

3930

1107

1864

618

260

112

481

8372

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

9

3

40

24

0

1

85

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

STT

Địa Phương

Tuần 43

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

Covid - 19

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Thành Hải

 

1

 

 

 

2

Phủ Hà

 

1

 

 

 

3

Đô Vinh

 

2

 

 

 

4

Đông Hải

 

2

 

 

 

5

Mỹ Hương

 

1

 

 

 

6

Bảo An

 

1

 

 

 

 

Cộng

0

8

 

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

An Hải

 

1

 

 

 

2

Phước Hữu

 

1

 

 

 

Cộng

 

2

 

 

 

III

Huyện Ninh Hải

1

Thanh Hải

 

1

 

 

 

2

Vĩnh Hải

1

 

 

 

 

3

Khánh Hải

1

1

 

 

 

4

Nhơn Hải

 

1

 

 

 

5

Hộ Hải

 

1

 

 

 

6

Phương Hải

1

 

 

 

 

Cộng

3

4

 

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Tân Sơn

 

1

 

 

 

2

Nhơn Sơn

 

1

 

 

 

3

Quảng Sơn

1

 

 

 

 

Cộng

1

2

 

 

 

V

Huyện Bác Ái

1

Phước Thành

 

1

 

 

 

Cộng

 

1

 

 

 

V

Huyện Thuận Nam

1

Phước Dinh

 

3

 

 

 

2

Phước Ninh

 

2

 

 

 

1

Cà Ná

1

2

 

 

 

Cộng

1

7

 

 

 

Tổng cộng toàn tỉnh

5

24

0

0

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 26/10/2023:

 

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

2

2

0

0

4

15

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

3

0

5

0

1

1

2

12

 

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

 

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 42

2

0

8

1

0

 

0

11

Tuần 43

0

0

3

1

0

0

1

5

TCM

Tuần 42

3

5

1

4

0

1

2

16

Tuần 43

8

2

4

2

1

0

7

24

Covid-19

Tuần 42

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sốt rét

Tuần 42

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 43

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 42

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 43

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 42

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 43

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 42

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 42

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 43

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 43

năm 2023

Tính đến tuần 43 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

509

1378

Giảm 63,1

TCM

502

39

Tăng 12,9 lần

Sốt rét

8

4

Tăng 100%

Thủy đậu

85

6

Tăng 14,2 lần

Quai bị

2

2

/

SPB nghi Sởi

3

2

Tăng 1 ca

Covid - 19

239

2927

Giảm 91,8%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 48 (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2023)(30/11/2023 4:03 CH)

Ninh Thuận thiếu nhiều vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023(24/11/2023 11:17 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)(23/11/2023 4:16 CH)

Phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt(22/11/2023 4:02 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 46 (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2023)(16/11/2023 2:52 CH)

69 người đang online
°