Công văn 5222/SY-SYT sao y Quyết định số 827, 828/QĐ-QLD Ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 191.1

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
Lượt xem: 12
100%

 


Sao y CQLD QĐ 827-828.pdf

Tin liên quan

Công văn 5522/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...(29/11/2023 10:10 SA)

Sao y Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục...(27/11/2023 9:17 SA)

Công văn 5314/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Dược lần 2(20/11/2023 4:03 CH)

Thông báo 5288/TB-SYT Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối...(17/11/2023 4:18 CH)

Công văn 5272/SY-SYT Sao y Quyết định số 826/QĐ-QLD của Cục quản lý Dược về việc ban hành danh...(16/11/2023 3:45 CH)

Tin mới nhất

Công văn 5522/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...(29/11/2023 10:10 SA)

Sao y Quyết định số 878/QĐ-QLD ngày 23/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục...(27/11/2023 9:17 SA)

Sao y 5368/SY-SYT Công văn số 10212/QLD-CL ngày 20/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố...(22/11/2023 1:56 CH)

Công văn 5314/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Luật Dược lần 2(20/11/2023 4:03 CH)

Thông báo 5288/TB-SYT Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối...(17/11/2023 4:18 CH)

83 người đang online
°