Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 32 (Từ ngày 11/8 đến ngày 17/8/2023)

Đăng ngày 17 - 08 - 2023
Lượt xem: 40
100%

 

1.Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

1

0

1

3

0

1

0

6

 

CD

82

197

115

39

0

9

35

477

 

Tay chân miệng

TT

28

19

23

4

1

5

7

87

 

CD

103

80

79

24

2

15

30

333

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

2

0

0

2

 

CD

0

1

0

0

2

1

0

4

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

98

4

0

11

33

238

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

1

0

0

0

1

 

CD

8

7

3

40

24

0

1

83

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

* Ghi chú: 6 ca (+) Enterovirus A71: Mỹ Đông 1 ca, Đạo Long 1 ca, Mỹ Hải 2 ca, Phước Hải 1 ca, Lâm Sơn 1 ca

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

 

Huyện/TP

TCM

SXHD

Covid-19

Thủy Đậu

Sốt rét

Phan Rang

Bảo An 3 ca
Đô Vinh 1 ca
Mỹ Đông 5 ca
Thành Hải 5 ca
Văn Hải 3 ca
Phủ Hà 3 ca
Tấn Tài 1 ca
Mỹ Hải 3 ca
Phước Mỹ 3 ca
Đạo Long 1 ca

Đông Hải 1 ca

 

 

 

Ninh Phước

An Hải 6 ca
Phước Dân 4 ca
Phước Hải 1 ca
Phước Hậu 2 ca
Phước Hữu 1 ca
Phước Thái 1 ca
Phước Thuận 3 ca
Phước Vinh 1 ca

 

 

 

 

Ninh Hải

Hộ Hải 2 ca
Khánh Hải 3 ca
Nhơn Hải 2 ca
Phương Hải 5 ca
Xuân Hải 4 ca
Vĩnh Hải 3 ca
Thanh Hải 2 ca
Tân Hải 1 ca
Tri Hải 1 ca

Nhơn Hải 1 ca

 

 

 

Ninh Sơn

Nhơn Sơn 1 ca
Lâm Sơn 1 ca
Mỹ Sơn 1 ca
Tân Sơn 1 ca

Quảng sơn 3 ca

 

Mỹ Sơn 1 ca

 

Bác Ái

Phước Trung 1 ca

 

 

 

Phước Thành 1 ca
Phước Thắng 1 ca

Thuận Bắc

Lợi Hải 2 ca
Bắc Sơn 2 ca
Bắc Phong 1 ca

Lợi Hải 1 ca

 

 

 

Thuận Nam

Phước Diêm 2 ca
Phước Minh 2 ca
Phước Dinh 2 ca
Nhị Hà 1 ca

 

 

 

 

 

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 17/8/2023:

 

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

5

0

0

0

1

8

 

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

 

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 32

0

0

4

0

0

0

0

4

Tuần 33

1

0

1

3

0

1

0

6

TCM

Tuần 32

20

6

19

9

0

8

5

67

Tuần 33

28

19

23

4

1

5

7

87

Covid-19

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sốt rét

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

2

0

0

2

Thủy đậu

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

1

0

0

0

1

Quai bị

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 32

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 33

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

 

Loại bệnh

Tính đến tuần 33 năm 2023

Tính đến tuần 33 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

477

269

Tăng 77,3%

TCM

333

35

Tăng 9,5 lần

Sốt rét

4

4

0

Thủy đậu

83

2

Tăng 41,5 lần

Quai bị

2

0

Tăng 2 ca

SPB nghi Sởi

3

0

Tăng 3 ca

Covid - 19

238

2.934

Giảm 91,9%

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 48 (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2023)(30/11/2023 4:03 CH)

Ninh Thuận thiếu nhiều vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023(24/11/2023 11:17 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)(23/11/2023 4:16 CH)

Phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt(22/11/2023 4:02 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 46 (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2023)(16/11/2023 2:52 CH)

59 người đang online
°