Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 14/8 - 18/8/2023)

Đăng ngày 22 - 08 - 2023
Lượt xem: 90
100%

 

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Cá cơm khô chín Ba Bến

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy Dung

Thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

16/08/2023

2

Cá cơm khô sống Ba Bến

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy Dung

Thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

16/08/2023

3

Cá nục khô Ba Bến

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thủy Dung

Thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

16/08/2023

4

Yến nhà Ninh Thuận (Tổ yến làm sạch)

Công ty TNHH Yến nhà Ninh Thuận

Số 280 Lê Duẩn, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

5

Rượu Johnnie Walker Blue Label Elusive Umani Blended Scotch Whisky 43%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

6

Rượu Mortlach Aged 30 Years Single Malt Scotch Whisky 49.8%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

7

Rượu Brora 1977 Aged 45 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 48.2%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

8

Rượu Port Ellen 1978 Aged 43 Years Islay Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 53.4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

9

Rượu Lagavulin 1997 Aged 25 Years Islay Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 50.7%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

10

Rượu Talisker 1976 46 - Year - Old Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 50.9%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

11

Rượu The Singleton Dufftown 1985 37 - Year - Old Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 47.7%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

12

Rượu Clynelish 1996 Aged 26 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 52%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

13

Rượu Pittyvaich 1992 30 - Year - Old Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 55.5%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

14

Rượu Oban 1996 Aged 26 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 55.2%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

15

Rượu Lagavulin Aged 12 Years Islay Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 56.4%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

16

Rượu Oban Aged 11 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 58%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

17

Rượu The Singleton Glendullan 14 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 55%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

18

Rượu Talisker Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 59.7%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

19

Rượu Clynelish Aged Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 57.5%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

20

Rượu Mortlach Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 58%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

21

Rượu Glenkinchie Aged 27 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 58.3%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

22

Rượu Roseisle Aged 12 Years Single Malt Scotch Whisky Natural Cask Strength 56.5%

Công ty TNHH Diageo Việt Nam

Số 157 đường 21/8, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

23

Nước mắm cá cơm

Hộ kinh doanh Cô Ba Ninh

Số 03B đường Cao Bá Quát, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

17/08/2023

Tin liên quan

Công văn 638/ATTP-NV Cung cấp tin bài về hoạt động ATTP(21/11/2023 2:47 CH)

Công văn 597/ATTP-NV Cung cấp danh sách các cơ sở thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ...(06/11/2023 2:59 CH)

Công văn 585/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện công bố đăng trang...(01/11/2023 8:45 SA)

Công văn 573/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện công bố đăng trang...(24/10/2023 4:36 CH)

Công văn 572/ATTP-NV Cung cấp tin bài về hoạt động ATTP(24/10/2023 10:27 SA)

Tin mới nhất

Công văn 638/ATTP-NV Cung cấp tin bài về hoạt động ATTP(21/11/2023 2:47 CH)

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm tại Ninh Thuận(21/11/2023 9:08 SA)

Công văn 635/ATTP-NV cung cấp danh sách các sản phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang tin điện...(20/11/2023 10:56 SA)

Công văn 597/ATTP-NV Cung cấp danh sách các cơ sở thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ...(06/11/2023 2:59 CH)

Công văn 585/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện công bố đăng trang...(01/11/2023 8:45 SA)

132 người đang online
°