Quyết định 983/Qđ-SYT về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp và mở rộng Trạm Y tế xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

Mời xem nội dung tại đây: QDCT983_signed (BCKTKT).pdf