Công văn 40/SYT-TCCB Hướng dẫn thực hiện quyền lợi của người khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Mời xem nội dung tại đây:
SYT 40.pdf
BYT 7312.pdf
BYT 7404.pdf