Công văn 114/SYT-KHNVTC Đồng ý Phòng khám bệnh Minh Chung tổ chức KBCB nhân đạo tại Phòng khám bệnh Minh Chung, thôn Lâm Quý, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 1314 CV.pdf
KBNĐ.pdf