(KHẨN) Công văn 1681/SYT-KHNVTC Đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu KCB phục vụ tính toán quy định suất và DRG năm 2021

Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 1681 CV.pdf
BYT 3596.pdf