Công văn 2235/SYT-TCCB Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 2235 TCCB.pdf
BYT TT 05.pdf