Thông báo 4100/TB-SYT Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Mời xem nội dung tại đây: SYT 4100 CV.pdf