Công văn 6375/SYT-VP Thực hiện quét mã QR khai báo y tế kiểm soát người ra, vào cơ quan.

Mời xem nội dung tại đây: SYT CV 6375.pdf