Công văn 6819/SY-SYT Sao Y công văn 9870/BYT-BH ngày 17/11/2021 của Bộ y tế về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế

Mời xem nội dung tại đây: Sao Y CV 9780 BYT.pdf