(HỎA TỐC) Công văn 6948/SYT-KHNVTC Phối hợp hội chẩn từ xa, hỗ trợ, tư vấn chuyên môn và chuyển viện cho người bệnh COVID-19.

Mời xem nội dung tại đây: 
SYT CV 6948.pdf
SYTHCM 8970.pdf