Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 06/3 - 10/3/2023)

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Nước đá dùng liền

Hộ kinh doanh Linh

Khánh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

08/03/2023

2

Nước đá dùng liền

Hộ kinh doanh Phan Thanh Loan

Thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

08/03/2023