Quyết định 184/QĐ-SYT Phê duyệt Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận