Sao y 2047/SY-SYT thông báo tuyển sinh năm 2023 của Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội