Công văn 2316/SYT-VP Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh.