Kế hoạch 2382/KH-SYT Tổ chức thi tuyển chức danh Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế năm 2023