Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 29/5 - 02/6/2023)

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Tổ yến chưng thượng hạng vị gừng

Công ty Cổ phần Đầu tư Yến sào Nam Trung Việt

Số 15 Lương Văn Cang, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

30/05/2023

2

Tổ yến chưng thượng hạng với Đông trùng hạ thảo

Công ty Cổ phần Đầu tư Yến sào Nam Trung Việt

Số 15 Lương Văn Cang, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

30/05/2023

3

Tổ yến chưng thượng hạng với nhân sâm Việt

Công ty Cổ phần Đầu tư Yến sào Nam Trung Việt

Số 15 Lương Văn Cang, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

30/05/2023

4

Tổ yến làm sạch

Công ty Cổ phần Đầu tư Yến sào Nam Trung Việt

Số 15 Lương Văn Cang, phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

30/05/2023

5

Bột ngũ cốc vị cà phê sữa

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nông sản sạch Mị Hương

LK 19:2-15 khu K1 đường Nguyễn Hiến Lê, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

31/05/2023

6

Bột ngũ cốc Matcha Lá sen

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nông sản sạch Mị Hương

LK 19:2-15 khu K1 đường Nguyễn Hiến Lê, phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

31/05/2023