Công văn 3222/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng - CV 7930