Công văn 3367/SYT-KHNVTC Triển khai Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Y tế ban hành “Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh”.