Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 28/8 - 01/9/2023)

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Mật nho Cánh Trắng

Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Cánh Trắng - Xưởng sản xuất

Khu phố 6, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

29/08/2023

2

Táo sấy Cánh Trắng

Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Cánh Trắng - Xưởng sản xuất

Khu phố 6, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

29/08/2023

3

Măng tây tươi Linh Đan

Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận

85 Trần Phú, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

29/08/2023

4

Tổ yến sấy thăng hoa - Đông trùng hạ thảo và đường Palatinose

Công ty Cổ phần Yến Việt

Cụm Công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

30/08/2023