Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 04/9 - 08/9/2023)

TT

Tên sản phẩm

Tên cơ sở

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

1

Tép sấy

Hộ kinh doanh cơ sở muối sạch Tân Tiến

Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

05/09/2023

2

Muối ớt tôm

Hộ kinh doanh cơ sở muối sạch Tân Tiến

Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

05/09/2023

3

Muối ớt lá xào dông

Hộ kinh doanh cơ sở muối sạch Tân Tiến

Thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

05/09/2023

4

Muối tinh I-ốt

Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Ninh Hải

Lô 201  (CHP 2-21), đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

05/09/2023

5

Vang nho Homi - Phan Rang

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Homi

Số 39A Nguyễn Trác, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

05/09/2023

6

Mật nho Homi

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Homi

Số 39A Nguyễn Trác, phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

05/09/2023

7

Táo sấy dẻo

Công ty TNHH Sản xuất và chế biến nông sản Chang Chang Farm

Quốc lộ 1A, thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

07/09/2023

8

Nho sấy dẻo

Công ty TNHH Sản xuất và chế biến nông sản Chang Chang Farm

Quốc lộ 1A, thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

07/09/2023

9

Rong sụn sấy dẻo

Công ty TNHH Sản xuất và chế biến nông sản Chang Chang Farm

Quốc lộ 1A, thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

07/09/2023