Công văn 4122/SY-SYT Sao y Quyết định số 648/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 26 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 48