Tuyên truyền bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu năm 2023.