Báo cáo 4155/BC-SYT Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 09 tháng đầu năm 2023