Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp và mở rộng Trạm Y tế thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 25 - 06 - 2019
Lượt xem: 96
100%

 

Mời xem nội dung tại đây: QDCT982_signed (BCKTKT).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp và mở rộng Trạm Y tế xã Ma Nới, huyện...(25/06/2019 6:10 SA)

Quyết định 981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp và mở...(25/06/2019 6:10 SA)

Quyết định 983/Qđ-SYT về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp và mở rộng...(25/06/2019 6:10 SA)

Quyết định 979/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp và cải...(25/06/2019 6:10 SA)

Quyết định 984/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp Trạm Y tế...(25/06/2019 6:10 SA)

9 người đang online
°