Cơ cấu tổ chức

100%

GIỚI THIỆU SỞ YT

Cơ cấu tổ chức gồm:

ThSBS Lê Vũ Chương
Giám đốc

DSCKI Bùi Văn Kỳ
Phó Giám đốc

BSCKI Mai Thị Phương Ngọc
Phó Giám đốc

CN. Nguyễn Hùng Chí
Chánh Văn phòng

CN. Nguyễn Thị Xuân Hương
Phó Chánh Văn phòng

Phòng Tổ chức - Cán bộ: 02593 820800


CN. Huỳnh Thị Nở
Phó Phụ trách phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính: 02593.830.262


BS.CKI Lê Trọng Lưu
Trưởng phòng

Phòng thanh tra: 02593.824016 


ThS QLBV - DS.Nguyễn Văn Toàn

Phó Phụ trách Chánh thanh tra

7 người đang online
°