100%

Cơ cấu tổ chức gồm:

ThS.BS CKII Lê Vũ Chương

Giám đốc

DSCKI Bùi Văn Kỳ

Phó Giám đốc

+ Các phòng chức năng:

 Văn phòng Sở: 02593 839815

CN.Nguyễn Thị Xuân Hương

Chánh Văn phòng

Phòng Tổ chức - Cán bộ: 02593 820800

CN. Nguyễn Văn Hoàng

Phụ trách Phòng

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính: 02593.830.262

BS Đổng Chế Huynh

Phó Trưởng phòng

ThS Huỳnh Thị Hồng Thảo

Phó Trưởng phòng

DS CKI Trịnh Ngọc Hùng

Phó Trưởng phòng

 

Phòng thanh tra: 02593.824016

ThS QLBV - DS.Nguyễn Văn Toàn

Phó Chánh thanh tra -

Phụ trách thanh tra

BS CKI. Trần Quang Sơn

Phó Chánh thanh tra

 

48 người đang online
°