100%

Cơ cấu tổ chức gồm:

ThSBS Lê Vũ Chương

Giám đốc

 DSCKI Bùi Văn Kỳ
Phó Giám đốcBSCKI Mai Thị Phương Ngọc
Phó Giám đốc

+ Các phòng chức năng:

 Văn phòng Sở: 02593 839815

CN. Nguyễn Thị Xuân Hương

Phó Phụ trách Chánh Văn phòng

Phòng Tổ chức - Cán bộ: 02593 820800

CN Huỳnh Thị Nở

Phó Trưởng phòng Phụ trách

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính: 02593.830.262

BS.CKII Lê Trọng Lưu

Trưởng phòng

ThS Huỳnh Thị Hồng Thảo

Phó Trưởng phòng

Phòng thanh tra: 02593.824016   

ThS QLBV - DS.Nguyễn Văn Toàn

Phó Phụ trách Chánh thanh tra

                           

12 người đang online
°