Báo cáo 4849/BC-SYT Kết quả triển khai ISO năm 2020 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2021

Đăng ngày 15 - 10 - 2020
Lượt xem: 131
100%

 

Mời xem nội dung tại đây: BC 4849.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch 1054/KH-SYT Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn...(23/10/2023 2:05 CH)

Báo cáo 4776/BC-SYT Kết quả triển khai ISO năm 2023 và dự toán kinh phí thực hiện ISO năm 2024(23/10/2023 1:53 CH)

Công văn 1083/SYT-VP Thống nhất dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định...(17/03/2023 11:50 SA)

Quyết định 3224/QĐ-SYT Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 3001 : 2015...(05/10/2020 6:41 SA)

Quyết định 3224/QĐ-SYT về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO...(15/07/2020 6:42 SA)

57 người đang online
°