Công văn 4254/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

Đăng ngày 24 - 08 - 2021
Lượt xem: 107
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo 1382/TB-SYT Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(05/04/2022 9:30 SA)

Công văn 1115/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(21/03/2022 10:18 SA)

Công văn 5806/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(15/10/2021 8:41 CH)

Công văn 4265/SYT-KHNVTC danh sách cơ sở công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học(24/08/2021 4:07 CH)

Công văn 2982/SYT-KHNVTC Danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tính đến ngày...(08/07/2021 3:36 CH)

7 người đang online
°