Kế hoạch 5227/KH-SYT chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 28 - 09 - 2021
Lượt xem: 67
100%

 

Mời xem nội dung tại đây: KH 5227 cai cai hanh chinh 2021 - 2025.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công văn 3514/SYT-VP Tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và...(11/08/2022 10:30 SA)

Công văn 3287/SYT-VP Kết quả khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính...(29/07/2022 11:57 SA)

Báo cáo 2651/BC-SYT Kết quả rà soát, đơn giản hoá và đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính theo...(21/06/2022 9:08 SA)

Báo cáo 2465/BC-SYT Tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (Từ ngày...(09/06/2022 3:33 CH)

Kế hoạch chuyên đề 5227/KH-SYT phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành Ngành Y tế giai đoạn...(27/09/2021 3:24 CH)

79 người đang online
°