Kế hoạch 2731/KH-SYT Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/5/2021 của Bộ Y tế quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

Đăng ngày 27 - 06 - 2021
Lượt xem: 107
100%

 

Mời xem nội dung tại đây: SYT 2731 KH.pdf

Tin liên quan

Công văn 2167/SYT-KHNVTC Nhắc nhở việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày...(17/05/2023 3:36 CH)

Công văn 2235/SYT-TCCB Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện...(03/06/2021 7:38 SA)

(KHẨN) Công văn 1681/SYT-KHNVTC Đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu KCB phục vụ tính toán quy định...(05/05/2021 7:27 SA)

Công văn 114/SYT-KHNVTC Đồng ý Phòng khám bệnh Minh Chung tổ chức KBCB nhân đạo tại Phòng khám...(08/04/2021 7:21 SA)

Công văn 40/SYT-TCCB Hướng dẫn thực hiện quyền lợi của người khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến...(07/01/2021 7:00 SA)

Tin mới nhất

Công văn 2167/SYT-KHNVTC Nhắc nhở việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày...(17/05/2023 3:36 CH)

Thông tư 09/TT/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng...(05/05/2023 1:58 CH)

Công văn 2235/SYT-TCCB Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về thực hiện...(03/06/2021 7:38 SA)

(KHẨN) Công văn 1681/SYT-KHNVTC Đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu KCB phục vụ tính toán quy định...(05/05/2021 7:27 SA)

Công văn 114/SYT-KHNVTC Đồng ý Phòng khám bệnh Minh Chung tổ chức KBCB nhân đạo tại Phòng khám...(08/04/2021 7:21 SA)

12 người đang online
°