Quyết định 494/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của các đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 20 - 10 - 2023
Lượt xem: 105
100%

 


QD 494.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo 1966/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 (TT KSBT)(15/05/2024 8:17 SA)

Thông báo 1848/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 (BVCKDLTT)(08/05/2024 3:29 CH)

Thông báo 1843/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 (BVĐK)(08/05/2024 3:23 CH)

Thông báo 1844/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 (VP Sở)(08/05/2024 3:20 CH)

Thông báo 1841/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2023 (Trường TCYT)(08/05/2024 3:14 CH)

49 người đang online
°