Công văn 4809/SYT-KHNVTC Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2023.

Đăng ngày 24 - 10 - 2023
Lượt xem: 35
100%

 


SYT CV 4809.pdf | STTTT CV 2593.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch 510/KH-SYT Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh...(01/03/2024 2:08 CH)

Công văn 586/SY-SYT Sao Y Quy chế quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng Công dân số Ninh Thuận(19/02/2024 9:30 SA)

Công văn 445/SYT-KHNVTC Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các đơn vị...(01/02/2024 9:56 SA)

Công văn 6113/SYT_KHNVTC Cập nhật Mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khoẻ lái xe...(03/01/2024 11:31 SA)

(KHẨN) Công văn 5918/SYT-KHNVTC Khảo sát về hạ tầng, vị trí, tiết bị phục vụ kết nối với phần mềm...(20/12/2023 9:37 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch 510/KH-SYT Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh...(01/03/2024 2:08 CH)

Công văn 586/SY-SYT Sao Y Quy chế quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng Công dân số Ninh Thuận(19/02/2024 9:30 SA)

Công văn 445/SYT-KHNVTC Đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng tại các đơn vị...(01/02/2024 9:56 SA)

Công văn 6113/SYT_KHNVTC Cập nhật Mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khoẻ lái xe...(03/01/2024 11:31 SA)

(KHẨN) Công văn 5918/SYT-KHNVTC Khảo sát về hạ tầng, vị trí, tiết bị phục vụ kết nối với phần mềm...(20/12/2023 9:37 SA)

72 người đang online
°