Quyết định 500, 504/QĐ-SYT Công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Y tế (giảm kinh phí thực hiện CNTT, chuyển đổi số: 8 triệu đồng)

Đăng ngày 24 - 10 - 2023
Lượt xem: 38
100%

 


SYT QD9 500.pdf | SYT QD9 504.pdf

Tin liên quan

Quyết định 527/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Y...(06/11/2023 2:56 CH)

Quyết định 520/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị...(02/11/2023 2:35 CH)

Quyết định 516/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị...(01/11/2023 8:49 SA)

Quyết định 499/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị...(23/10/2023 1:59 CH)

Quyết định 482/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách CTMTQG năm 2023 cho Trường Trung...(16/10/2023 11:35 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 527/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Y...(06/11/2023 2:56 CH)

Quyết định 520/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị...(02/11/2023 2:35 CH)

Quyết định 516/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của các đơn vị...(01/11/2023 8:49 SA)

Quyết định 499/QĐ-SYT Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị...(23/10/2023 1:59 CH)

Quyết định 494/QĐ-SYT Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước Chương...(20/10/2023 9:45 SA)

38 người đang online
°