Thông báo 4846/TB-SYT Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế năm 2023

Đăng ngày 25 - 10 - 2023
Lượt xem: 94
100%

 


TB 4846.pdf

Tin liên quan

Thông báo 579/TB-SYT Kết quả thi bảo vệ Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch –...(16/02/2024 4:36 CH)

Thông báo 143/TB-SYT Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển và thời gian thi viết các...(15/01/2024 11:00 SA)

Quyết định 651/QĐ-SYT Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Chuyên khoa...(03/01/2024 11:34 SA)

Công văn 4250/TB-SYT Tạm hoãn thi tuyển chức danh Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Phó Trưởng phòng...(22/09/2023 10:34 SA)

Thông báo 4132/TB-SYT Kết quả điểm đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các...(18/09/2023 10:53 SA)

Tin mới nhất

Thông báo 579/TB-SYT Kết quả thi bảo vệ Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch –...(16/02/2024 4:36 CH)

Thông báo 410/TB-SYT Danh sách Ứng viên đủ điều kiện tham gia Phần thi trình bày Đề án – Kỳ thi...(30/01/2024 9:29 SA)

Thông báo 408/TB-SYT Kết quả điểm bài thi Phần thi viết Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế...(29/01/2024 9:31 SA)

Thông báo 143/TB-SYT Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển và thời gian thi viết các...(15/01/2024 11:00 SA)

Thông báo 210/TB-HĐTT Danh mục tài liệu tham khảo ôn thi viết thi tuyển các chức danh: Trưởng...(15/01/2024 8:32 SA)

6 người đang online
°