Công văn 585/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện công bố đăng trang thông tin điện tử ngành Y tế (23-27/10/2023)

Đăng ngày 01 - 11 - 2023
Lượt xem: 49
100%

 


CCATVSTP CV 585.pdf

Tin liên quan

Công văn 638/ATTP-NV Cung cấp tin bài về hoạt động ATTP(21/11/2023 2:47 CH)

Công văn 597/ATTP-NV Cung cấp danh sách các cơ sở thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ...(06/11/2023 2:59 CH)

Công văn 573/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện công bố đăng trang...(24/10/2023 4:36 CH)

Công văn 572/ATTP-NV Cung cấp tin bài về hoạt động ATTP(24/10/2023 10:27 SA)

Công văn 521/ATTP-HC Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm (Tiếp nhận ngày 25/9 -...(04/10/2023 2:42 CH)

Tin mới nhất

Công văn 638/ATTP-NV Cung cấp tin bài về hoạt động ATTP(21/11/2023 2:47 CH)

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang kiểm tra chéo công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm tại Ninh Thuận(21/11/2023 9:08 SA)

Công văn 635/ATTP-NV cung cấp danh sách các sản phẩm đã thực hiện tự công bố đăng trang tin điện...(20/11/2023 10:56 SA)

Công văn 597/ATTP-NV Cung cấp danh sách các cơ sở thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ...(06/11/2023 2:59 CH)

Công văn 573/ATTP-NV Cung cấp danh sách các sản phẩm thực phẩm đã thực hiện công bố đăng trang...(24/10/2023 4:36 CH)

62 người đang online
°