Công văn 5271/SY-SYT Sao y Công văn số 984/TTMS-NVĐT của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia về việc thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Paracetamol Kabi AD thuộc Danh mục đấu thầu tập trung thuốc Quốc gia của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Đăng ngày 16 - 11 - 2023
Lượt xem: 23
100%

 


Sao y TTMSTTTQG CV 984.pdf

Tin liên quan

Công văn 5581/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022.(30/11/2023 10:12 SA)

Công văn 5519/SYT-KHNVTC Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu thuốc...(29/11/2023 9:34 SA)

Công văn 2072/KSBT-DTTBYT Báo giá Vật tư y tế năm 2023.(27/11/2023 2:50 CH)

Công văn 5447/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc...(27/11/2023 9:12 SA)

Thông báo 2044/TB-KSBT Mua sắm sản phẩm dinh dưỡng năm 2023.(21/11/2023 4:47 CH)

Tin mới nhất

Công văn 5581/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022.(30/11/2023 10:12 SA)

Công văn 1180/TTYT-TCHC V/v yêu cầu báo giá(30/11/2023 8:04 SA)

Công văn 5519/SYT-KHNVTC Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu thuốc...(29/11/2023 9:34 SA)

Công văn 473/TB-KSNT V/v Thông báo mời chào giá(28/11/2023 9:43 SA)

Công văn 2072/KSBT-DTTBYT Báo giá Vật tư y tế năm 2023.(27/11/2023 2:50 CH)

34 người đang online
°