Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 46 (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2023)

Đăng ngày 16 - 11 - 2023
Lượt xem: 13
100%

 

1.Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

3

1

6

0

0

0

0

10

 

CD

93

199

159

46

0

12

36

545

 

Tay chân miệng

TT

8

2

2

2

0

0

1

15

 

CD

177

124

113

42

15

28

67

566

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

7

0

0

8

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

0

0

1

2

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

2

0

0

1

0

3

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

14

78

99

4

0

11

33

239

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

1

0

0

0

0

0

1

 

Đau mắt đỏ

TT

51

17

13

10

6

4

6

107

 

CD

4060

1193

1899

658

306

131

521

8768

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

8

11

3

41

24

0

1

88

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

STT

Địa Phương

Tuần 46

SXH

TCM

Thủy đậu

Sốt rét

I

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

1

Phủ Hà

 

1

 

 

2

Thành Hải

 

1

 

 

3

Đông Hải

3

2

 

 

5

Bảo An

 

1

 

 

6

Văn Hải

 

1

 

 

7

Thanh Sơn

 

1

 

 

8

Mỹ Đông

 

1

 

 

Cộng

3

8

 

 

II

Huyện Ninh Phước

1

Phước Thái

 

1

 

 

2

Phước Hậu

1

 

 

 

3

Phước Dân

 

1

 

 

Cộng

1

2

0

 

III

Huyện Ninh Hải

1

Phương Hải

1

 

 

 

2

Vĩnh Hải

2

1

 

 

3

Nhơn Hải

3

1

 

 

Cộng

6

2

 

 

IV

Huyện Ninh Sơn

1

Lâm Sơn

 

 

 

 

2

Nhơn Sơn

 

1

 

 

3

Tân Sơn

 

1

 

 

4

Lương Sơn

 

 

 

 

Cộng

0

2

0

0

V

Huyện Bác Ái

1

Phước Thành

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

VI

Huyện Thuận Bắc

1

Bắc Sơn

 

 

 

 

Cộng

0

 

 

 

V

Huyện Thuận Nam

1

Phước Nam

 

 1

 

 

Cộng

0

1

0

0

Tổng cộng toàn tỉnh

10

15

0

0

 

* Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 16/11/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

3

2

0

0

4

16

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

4

0

5

0

1

1

2

13

3. Nhận xét:

a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 46

3

1

6

0

0

0

0

10

Tuần 45

2

0

9

3

0

0

0

14

TCM

Tuần 46

8

2

2

2

0

0

1

15

Tuần 45

9

4

3

0

0

0

1

17

Covid - 19

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 45

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 45

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 45

0

2

0

1

0

0

0

3

Quai bị

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 45

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 45

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 46

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 45

0

0

0

0

0

0

0

0

b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 46 năm 2023

Tính đến tuần 46 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

 

545

 

 

1657

 

 Giảm 69,6

TCM

 

566

 

 

39

 

 Tăng 14,5 lần

Sốt rét

 

8

 

 

4

 

 Tăng 100%

Thủy đậu

 

88

 

 

6

 

 Tăng 14,7 lần 

Quai bị

 

2

 

 

2

 

 /

SPB nghi Sởi

 

3

 

 

2

 

 Tăng 1 ca

Covid - 19

 

239

 

 

2935

 

 Giảm 91,9%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 48 (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2023)(30/11/2023 4:03 CH)

Ninh Thuận thiếu nhiều vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023(24/11/2023 11:17 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần 47 (Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 23/11/2023)(23/11/2023 4:16 CH)

Phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong mưa lũ và ngập lụt(22/11/2023 4:02 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh uần thứ 45 (Từ ngày 3/11 đến ngày 09/11/2023)(09/11/2023 4:52 CH)

28 người đang online
°