Quyết định 556/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Đợt 16 năm 2023

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
Lượt xem: 25
100%

 


SYT QĐ 556.pdf | Phu luc 556.pdf | CCHND Võ Quỳnh Như.pdf | CCHND Dương Yến Nhi.pdf

Tin liên quan

Quyết định 580/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(29/11/2023 10:19 SA)

Quyết định 576/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 17 năm 2023(27/11/2023 9:00 SA)

Quyết định 555/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(17/11/2023 11:03 SA)

Thông báo 5274/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 18 năm 2023(16/11/2023 3:49 CH)

Quyết định 549/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng...(14/11/2023 9:49 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 580/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận Thực hành...(29/11/2023 10:19 SA)

Quyết định 580/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận...(28/11/2023 9:14 SA)

Quyết định 576/QĐ-SYT Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 17 năm 2023(27/11/2023 9:00 SA)

Quyết định 555/QĐ-SYT Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt...(17/11/2023 11:03 SA)

Thông báo 5274/TB-SYT Đánh giá điều kiện kinh doanh thuốc đợt 18 năm 2023(16/11/2023 3:49 CH)

120 người đang online
°