Công văn 5299/SYT-KHNVTC Chủ động mua thuốc không có nhà thầu tham dự trong thời gian chờ kết quả đấu thầu năm 2023.(KHẨN)

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
Lượt xem: 33
100%

 


SYT CV 5299.pdf | Phu luc 5299.pdf

Tin liên quan

Công văn 5581/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022.(30/11/2023 10:12 SA)

Công văn 5519/SYT-KHNVTC Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu thuốc...(29/11/2023 9:34 SA)

Công văn 2072/KSBT-DTTBYT Báo giá Vật tư y tế năm 2023.(27/11/2023 2:50 CH)

Công văn 5447/SYT-KHNVTC Thay đổi số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói số 1: gói thầu thuốc...(27/11/2023 9:12 SA)

Thông báo 2044/TB-KSBT Mua sắm sản phẩm dinh dưỡng năm 2023.(21/11/2023 4:47 CH)

Tin mới nhất

Công văn 5581/SYT-KHNVTC Đồng ý điều tiết thuốc trúng thầu năm 2022.(30/11/2023 10:12 SA)

Công văn 1180/TTYT-TCHC V/v yêu cầu báo giá(30/11/2023 8:04 SA)

Công văn 5519/SYT-KHNVTC Thay đổi thông tin thuốc trúng thầu thuộc Gói số 1: gói thầu thuốc...(29/11/2023 9:34 SA)

Công văn 473/TB-KSNT V/v Thông báo mời chào giá(28/11/2023 9:43 SA)

Công văn 2072/KSBT-DTTBYT Báo giá Vật tư y tế năm 2023.(27/11/2023 2:50 CH)

38 người đang online
°